รอสักครุ่...

ใบลาน ณ ล้านนา

เข้าชม 425

ย้อนอดีตสู่อาณาจักรล้านนาสมัยพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย และพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งแรกในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

แท๊ก


หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ