รอสักครุ่...

หมวด จารธรรมวินัย ทั้งหมด 10 บทความ

ใหม่

จ เอ๋ย จ จาร

ปัจจุบันหลายคนมองว่าการทำหนังสือใบลานเป็นเรื่องของอดีตที่รางเลือน แต่ขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มที่ยังคงรักและสืบสานวัฒนธรรมการสร้างหนังสือใบลานให้คงอยู่ แม้ขั้นตอนอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่ผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งหนังสือใบลานอันงดงามเฉกเช่นภูมิปัญญาแต่ครั้งโบราณกาล

เข้าชม 242

อื่น ๆ

จดจำ จรดจาร

เข้าชม 633