รอสักครุ่...

พระทำ พระธรรม

เข้าชม 190

บทสัมภาษณ์พระภิกษุวัย 30 ปี แห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ผู้สร้างคัมภีร์ใบลานโดยอาศัยวิธีการตามแบบโบราณที่ได้เรียนรู้มา แล้วนำมาคิดค้น พัฒนาต่อยอด ผสมผสานเข้ากับเครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบัน จนตกผลึกเป็นกระบวนการสร้างหนังสือคัมภีร์ใบลานที่มีเทคนิคเฉพาะตัว ประกอบกับความสามารถในการเล่าเรียนเขียนอ่านพระธรรม ก่อเกิดเป็นคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมอันงดงาม

แท๊ก


หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ