รอสักครุ่...

จ เอ๋ย จ จาร

เข้าชม 201

ปัจจุบันหลายคนมองว่าการทำหนังสือใบลานเป็นเรื่องของอดีตที่รางเลือน แต่ขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มที่ยังคงรักและสืบสานวัฒนธรรมการสร้างหนังสือใบลานให้คงอยู่ แม้ขั้นตอนอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่ผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งหนังสือใบลานอันงดงามเฉกเช่นภูมิปัญญาแต่ครั้งโบราณกาล

แท๊ก


หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ