รอสักครุ่...

EP.1 ๑ อักขระ ดั่ง ๑ องค์พระปฏิมา

อานิสงส์การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก ปรากฏในหนังสือเรื่องศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา แต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระภิกษุชาวพม่า นามว่า พระปัญญาสามี เมื่อ จ.ศ. ๑๒๒๓ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “อักษรตัวหนึ่ง เท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เพราะฉะนั้น คนที่เป็นบัณทิต ควรเขียน (พิมพ์) ไตรปิฎกเถิด”


หมวด ล่องลานธรรม ... 4 ตอน