รอสักครุ่...

ล่องลานธรรม EP.2 : องค์ประกอบคัมภีร์

คัมภีร์ใบลานอายุหลายร้อยปี ที่เก็บรักษาในตู้พระธรรม จะมีรูปลักษณ์และองค์ประกอบเป็นอย่างไร เชิญติดตามรับชมไปพร้อม ๆ กัน


หมวด ล่องลานธรรม ... 4 ตอน