รอสักครุ่...

ล่องลานธรรม EP.5 : สายสนอง ผูกธรรม

เส้นด้ายเล็ก ๆ ที่ร้อยเรียงแผ่นลาน ประหนึ่งเส้นด้ายที่ร้อยมวลดอกไม้เป็นพวงมาลาอันงดงาม


หมวด ล่องลานธรรม ... 4 ตอน