รอสักครุ่...

ล่องลานธรรม EP.3 : สืบสายธรรม (๑)

การ “คัดธรรม” คัมภีร์โบราณในหอไตร คืออะไร และมีกรรมวิธีอย่างไร เชิญติดตามรับชมไปพร้อม ๆ กัน


หมวด ล่องลานธรรม ... 4 ตอน