รอสักครุ่...

หมวด ตามรอยคัมภีร์โบราณ ทั้งหมด 7 ตอน

ใหม่

EP.7 : เตรียมแผ่นลานจารพระธรรม (3) I จดจำ จรดจาร

จากเสียงทรงจำในสมัยพุทธกาล สู่การจารจารึกอักขระพุทธธรรมลงบนแผ่นลาน การเดินทางจากใบไม้ธรรมดาสู่คัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านกาลเวลามา 2,000 กว่าปี และทิศทางของการสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง

อื่น ๆ