รอสักครุ่...

EP.4 คนขึ้นลาน จุดเริ่มต้นคัมภีร์ ณ ล้านนา

"คนขึ้นลาน" ใบลานเป็นของสูง ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ใบยังอยู่บนต้น เพราะใบลานนี้จะนำไปสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก ก่อนปีนจึงบอกกล่าวขออนุญาต เป็นการแสดงความเคารพต่อพระธรรม และเป็นสิริมงคลให้ตนปีนขึ้นไปตัดใบได้อย่างปลอดภัย


หมวด ตามรอยคัมภีร์โบราณ ... 6 ตอน