รอสักครุ่...

EP.1 กว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลาน

จากใบไม้ธรรมดาจนกลายเป็น ‘คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน’ อันศักดิ์สิทธิ์ ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากมาย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความศรัทธาของผู้สรรสร้าง น้อมถวายเพื่อสืบทอดคำสอนขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


หมวด ตามรอยคัมภีร์โบราณ ... 6 ตอน