รอสักครุ่...

หมวด เล่าเรื่องลาน ทั้งหมด 7 บทความ

ใหม่

คนขึ้นลาน

พราหมณ์ชุดขาวจุดธูปไหว้ทำพิธี ลูกประคำคล้องคอทำจากลูกของต้นลานบ่งบอกถึงประสบการณ์และความเคารพที่เขามีต่อต้นลานที่เขาดั้นด้นลุยข้ามทุ่งมาตัดใบ เพื่อให้พระภิกษุนำไปจารคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เข้าชม 284

อื่น ๆ

คนสร้างภาพ

เข้าชม 303