รอสักครุ่...

หอไตร กลางสายธารแลสายธรรม

เข้าชม 711

เมื่อยามอากาศร้อนอบอ้าว สายลมพัดพาความชุ่มชื้นของกระแสน้ำลอดผ่านร่องไม้ช่วยให้อากาศภายในเรือนไม้หลังนี้ปลอดโปร่งขึ้น ความเย็นจากสายลมและความพลิ้วไหวบนผืนน้ำยังทำให้จิตใจของผู้มาเยือนสงบนิ่งลงได้อย่างประหลาด สายน้ำใสเย็นจึงเปรียบประหนึ่งสายธรรมที่นำพาดวงจิตให้สงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เกิดเป็นดวงปัญญาสว่างไสว

แท๊ก

#กรุงรัตนโกสินทร์การเก็บรักษา
#การตกแต่ง
#การถวาย
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#คติทางพระพุทธศาสนา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์โบราณ
#คัมภีร์โบราณคัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#งานประณีตศิลป์
#งานศิลป์
#ช่างศิลป์
#ตู้พระธรรม
#ที่เก็บใบลาน
#ใบลาน
#ประดับตกแต่ง
#ประเทศไทย
#ผู้หญิงกับคัมภีร์ใบลาน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระพุทธเจ้า
#พระพุทธศาสนา
#พระสัมมาพุทธเจ้า
#พุทธศาสนิกชน
#พุทธศิลป์
#มรดกธรรม
#วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
#วรรณคดี
#วัดมหาธาตุ
#ศิลปะ
#สมบัติพระศาสนา
#หอไตร
#หีดธรรม
#หีดธัมม์
#หีบ
#หีบคัมภีร์
#หีบโบราณ
#หีบพระไตรปิฎก
#หีบพระธรรม
#อนุรักษ์

หมวด หอพระไตรปิฎก ... 4 บทความ