รอสักครุ่...

ตู้พระไตรปิฎก มรดกประณีตศิลป์

เข้าชม 751

“ตู้ลายทอง” เป็นคำที่มักใช้เรียกตู้พระไตรปิฎกที่ตกแต่งด้วยลายรดน้ำ ลงรักปิดทองตลอดทั้งตู้ มีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้เพียงสีทองของทองคำ และสีดำของยางรัก ส่วนตู้พระไตรปิฎกลายกำมะลอ คือ ตู้ที่ลงลายทองรดน้ำแล้วเอารักผสมสีฝุ่นและชาดระบายผสมลงไปกับลายทองบนผนังที่ลงพื้นรักไว้

แท๊ก

#การตกแต่ง
#การถวาย
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#ขนบประเพณี
#คติทางพระพุทธศาสนา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์โบราณ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#งานประณีตศิลป์
#งานศิลป์
#จิตรกรรม
#ชาด
#ชาดก
#ตกแต่ง
#ตู้พระไตรปิฎก
#ตู้พระธรรม
#ตู้ลายทอง
#ตู้ลายรดน้ำ
#ถวาย
#ทองคำเปลว
#ที่เก็บใบลาน
#ธรรมเนียม
#ประดับตกแต่ง
#ประเพณี
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
#พุทธบริษัทสี่
#พุทธศาสนิกชน
#พุทธศิลป์
#มรดก
#รัก
#รักทึบ
#รักษา
#รามเกียรติ์
#ลงรักปิดทอง
#ลวดลาย
#ล้านนา
#ลายกำมะลอ
#ลายรดน้ำ
#วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
#วรรณคดี
#วัฒนธรรม
#วิถีชีวิต
#ศาสนวัตถุ
#ศิลปะ
#สมบัติพระศาสนา
#สมัยธนบุรี
#สมัยรัตนโกสินทร์
#สมัยอยุธยา
#สีธรรมชาติ
#หอไตร
#หอสมุดแห่งชาติ
#หัตถศิลป์
#อาณาจักร
#

หมวด หอพระไตรปิฎก ... 4 บทความ