รอสักครุ่...

สมุดไทย...ทรงไว้ซึ่งสรรพศาสตร์ และอัจฉริยภาพเชิงศิลป์

เข้าชม 644

สมุดไทยและใบลานบรรจุถ้อยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอดผสานกับเส้นสายและลายสีของภาพอันวิจิตรงดงาม ก่อเกิดเป็นศิลปะในงานพระพุทธศาสนาที่งดงาม ที่ล้ำค่าในงานพระศาสน์และทรงคุณค่าด้วยความงามแห่งศิลป์

แท๊ก

#กระดาษ
#กษัตริย์
#การเขียนสมุดข่อย
#การทำสมุดข่อย
#ข่อย
#เขม่าไฟ
#คัมภีร์ใบลาน
#ฉบับราษฎร์
#ต้นสา
#ตำราพิชัยสงคราม
#ตำราเวชศาสตร์
#ตำราโหราศาสตร์
#ไตรภูมิพระร่วง
#น้ำหมึก
#เนื้อเรื่องในสมุดข่อย
#บทสวดพระมาลัย
#บทสวดพระอภิธรรม
#บันทึกโบราณ
#ประณีตศิลป์
#ปั๊บสา
#เปลือกข่อย
#พงศาวดาร
#พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
#พระไตรปิฎก
#พระนารายณ์
#พระมหากษัตริย์
#พระมาลัย
#พระอภิธรรม
#พับสา
#พุทธศิลป์
#ภาพจิตรกรรรม
#มาลัยสูตร
#เยื่อไม้
#วรรณคดี
#วรรณคดีพื้นบ้าน
#ศิลปะ
#ศิลปะไทย
#สมัยอยุธยา
#สมุดข่อย
#สมุดไทย
#สมุดไทยขาว
#สมุดไทยฉบับหลวง
#สมุดไทยดำ
#สมุดพระอภิธรรม
#สมุดสวดพระมาลัย
#สีที่ใช้ในสมุดข่อย

หมวด ประณีตศาสน์ศิลป์ ... 1 บทความ