สื่อ VDO

แวดวงคนลาน EP.1 : เส้นทางการรักษาพระไตรปิฎก

'รักษาพระไตรปิฎก เท่ากับรักษาเส้นทางพระนิพพาน' จากพระนิสิตสู่ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรต่างๆ

ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ : EP.1 คาถาหยุดใจ I สัมมา อะระหัง

คำว่า “สัมมา อะระหัง” ในรูปแบบอักษรขอมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์เขียนอย่างไร ขอเชิญมาศึกษาคาถาหยุดใจ ทำไมต้องสัมมาอะระหัง พร้อมฝึกเขียนอักษรขอมคำนี้ไปด้วยกันในคลิปนี้

ล่องลานธรรม : EP.1 ๑ อักขระ ดั่ง ๑ องค์พระปฏิมา

อานิสงส์การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก ปรากฏในหนังสือเรื่องศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา แต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระภิกษุชาวพม่า นามว่า พระปัญญาสามี เมื่อ จ.ศ. ๑๒๒๓ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “อักษรตัวหนึ่ง เท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เพราะฉะนั้น คนที่เป็นบัณทิต ควรเขียน (พิมพ์) ไตรปิฎกเถิด”

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.4 คนขึ้นลาน จุดเริ่มต้นคัมภีร์ ณ ล้านนา

"คนขึ้นลาน" ใบลานเป็นของสูง ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ใบยังอยู่บนต้น เพราะใบลานนี้จะนำไปสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก ก่อนปีนจึงบอกกล่าวขออนุญาต เป็นการแสดงความเคารพต่อพระธรรม และเป็นสิริมงคลให้ตนปีนขึ้นไปตัดใบได้อย่างปลอดภัย

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.3 สืบทอดมรดกธรรมอันล้ำค่า

งานสำรวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน กว่า 10,000 มัด ที่เจ้าหน้าที่ประจำ‘ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน’ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ออกสำรวจ ทำความสะอาดและถ่ายภาพแบบหน้าต่อหน้า เพื่อรักษามรดกธรรมอันล้ำค่าให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาต่อไป

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.2 สืบสายสืบสานคัมภีร์

จากใบลานสี่สายจารีตสู่ 'พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์' คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานเป็นแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ที่นำมาใช้เทียบเคียงสำหรับจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับจารีตอักษรต่าง ๆ ที่ยึดเอาเนื้อความตามคัมภีร์ใบลานสายจารีตของตนเป็นสำคัญ แม้วันนี้คัมภีร์ใบลานต้นฉบับอาจผุพัง แต่ไฟล์ภาพดิจิทัลจะยังเป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาต่อไปอีกยาวนาน

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.1 กว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลาน

จากใบไม้ธรรมดาจนกลายเป็น ‘คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน’ อันศักดิ์สิทธิ์ ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากมาย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความศรัทธาของผู้สรรสร้าง น้อมถวายเพื่อสืบทอดคำสอนขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า