ประณีตศาสน์ศิลป์

ความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานเข้ากับ การสรรสร้างสื่อเพื่อบันทึกเรื่องราวคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนถึงความเคารพบูชา และศรัทธาปสาทของผู้น้อมถวาย

สมุดไทย...ทรงไว้ซึ่งสรรพศาสตร์ และอัจฉริยภาพเชิงศิลป์

สมุดไทยและใบลานบรรจุถ้อยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอดผสานกับเส้นสายและลายสีของภาพอันวิจิตรงดงาม ก่อเกิดเป็นศิลปะในงานพระพุทธศาสนาที่งดงาม ที่ล้ำค่าในงานพระศาสน์และทรงคุณค่าด้วยความงามแห่งศิลป์

คลิกอ่าน

ปุราณอักษรา

แม้คัมภีร์ใบลานที่หลงเหลืออยู่จะมีอายุไม่กี่ร้อยปี แต่อักษรขอมและอักษรธรรมที่ใช้จารก็เป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถนำไปศึกษาร่องรอยการสืบทอดอักขรวิธีและวิวัฒนาการอักษรโบราณ ที่มีต้นกำเนิดย้อนไปได้ไกลถึงอักษรปัลลวะ แห่งอารยธรรมอินเดีย ในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒

คลิกอ่าน

หีดธัมม์ งานศิลป์ ถิ่นเหนือ

หีดธัมม์ หรือ หีดธรรม เป็นคำที่ชาวเหนือใช้เรียกหีบเก็บคัมภีร์ใบลาน มีใช้สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลในดินแดนล้านนา ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้อย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หีบพระธรรมที่ใช้ในภูมิภาคนี้นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากหีบเก็บคัมภีร์ใบลานของภาคอื่น เพราะมีลักษณะเป็น “ทรงลุ้ง” คือเป็นทรงสี่เหลี่ยม ด้านล่างของฐานสอบเข้า ส่วนปากหีบผายออก มีฝาครอบปิดด้าoบนซึ่งมีหลายลักษณะทั้งฝาตัด ฝาคุ้มและฝาเรือนยอด

คลิกอ่าน