หอพระไตรปิฎก

ธรรมเจดีย์ ที่ประดิษฐานคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ถูกบรรจงสร้างด้วยศิลปะอันประณีตงดงามเพื่อรองรับธรรมรัตนะอันพิสุทธิ์

ตู้พระไตรปิฎก มรดกประณีตศิลป์

“ตู้ลายทอง” เป็นคำที่มักใช้เรียกตู้พระไตรปิฎกที่ตกแต่งด้วยลายรดน้ำ ลงรักปิดทองตลอดทั้งตู้ มีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้เพียงสีทองของทองคำ และสีดำของยางรัก ส่วนตู้พระไตรปิฎกลายกำมะลอ คือ ตู้ที่ลงลายทองรดน้ำแล้วเอารักผสมสีฝุ่นและชาดระบายผสมลงไปกับลายทองบนผนังที่ลงพื้นรักไว้

คลิกอ่าน

รักษ์ศาสตร์ วาดศิลป์ แผ่นดินสยาม

ตู้ที่ทำขึ้นใช้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนสอบเข้า ตกแต่งด้วยลายรดน้ำ หรือลงรักปิดทอง ความนิยมของลวดลายจะแตกต่างไปตามยุคสมัย สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝากผลงานชั้นเลิศของตนไว้เคียงคู่และปกปักษ์รักษาคำสอนของพระบรมครู

คลิกอ่าน

ลายรดน้ำ วิถีธรรม วิถีไทย

ลายเส้นสีทองของลายรดน้ำประดับตกแต่งฝาผนังตู้พระไตรปิฎกเป็นงานศิลปะชั้นสูง ที่ช่างศิลป์นำแผ่นทองคำเปลวมาผสานกระบวนการอันละเอียดอ่อนของงานประณีตศิลป์ และการล้างหรดาลออกด้วยน้ำในขั้นตอนสุดท้ายให้ปรากฏเฉพาะลวดลายในส่วนที่ทองคำเปลวติดอยู่บนตัวพื้นรัก จึงเป็นที่มาของคำว่า“ลายรดน้ำ”

คลิกอ่าน

หอไตร กลางสายธารแลสายธรรม

เมื่อยามอากาศร้อนอบอ้าว สายลมพัดพาความชุ่มชื้นของกระแสน้ำลอดผ่านร่องไม้ช่วยให้อากาศภายในเรือนไม้หลังนี้ปลอดโปร่งขึ้น ความเย็นจากสายลมและความพลิ้วไหวบนผืนน้ำยังทำให้จิตใจของผู้มาเยือนสงบนิ่งลงได้อย่างประหลาด สายน้ำใสเย็นจึงเปรียบประหนึ่งสายธรรมที่นำพาดวงจิตให้สงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เกิดเป็นดวงปัญญาสว่างไสว

คลิกอ่าน