หีดธัมม์ งานศิลป์ ถิ่นเหนือ

หีดธัมม์ หรือ หีดธรรม เป็นคำที่ชาวเหนือใช้เรียกหีบเก็บคัมภีร์ใบลาน มีใช้สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลในดินแดนล้านนา ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้อย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หีบพระธรรมที่ใช้ในภูมิภาคนี้นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากหีบเก็บคัมภีร์ใบลานของภาคอื่น เพราะมีลักษณะเป็น “ทรงลุ้ง” คือเป็นทรงสี่เหลี่ยม ด้านล่างของฐานสอบเข้า ส่วนปากหีบผายออก มีฝาครอบปิดด้าoบนซึ่งมีหลายลักษณะทั้งฝาตัด ฝาคุ้มและฝาเรือนยอด

คลิกอ่าน

แท๊ก

กฎแห่งกรรม การเก็บรักษา การแกะสลักไม้ การจารึกชื่อ การตกแต่ง การถวาย การอธิษฐาน การอนุรักษ์ เก็บรักษา เขม่าไฟ คติความเชื่อ คติทางพระพุทธศาสนา ความศรัทธา คัมภีร์โบราณคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน งานศิลป์ จาร ชาด ชาดก ชื่อเรื่อง ฐาน ตกแต่ง ตัวหีบ ถวาย ถิ่นเหนือ ทรงลุ้ง ทองคำเปลว ที่เก็บใบลาน ที่มาของหีบ นักปราชญ์ล้านนา นิทานท้องถิ่น นิพพาน บริจาค บันทึก บุญ ใบลาน ประดับตกแต่ง ประวัติการสร้างหีบ ปากหีบ ผลบุญ ผู้ถวาย ผู้สร้าง ฝา พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกใบลาน พุทธศิลป์ ภาคเหนือ ยางไม้ รอยจารึก รัก รักษา เรื่องปรัมปรา เรือนยอด ลงรักปิดทอง ลวดลาย ล้านนา ลายรดน้ำ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การสร้างหีบ ศิลปะ สมบัติพระศาสนา สีธรรมชาติ สุคติ หลักฐาน หอไตร หัตถศิลป์ หีดธรรม หีดธัมม์ หีบ หีบคัมภีร์ หีบโบราณ หีบพระไตรปิฎก หีบพระธรรม อธิษฐาน อักษรธรรม อักษรธรรมล้านนา อานิสงส์