รักษ์ศาสตร์ วาดศิลป์ แผ่นดินสยาม

ตู้ที่ทำขึ้นใช้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนสอบเข้า ตกแต่งด้วยลายรดน้ำ หรือลงรักปิดทอง ความนิยมของลวดลายจะแตกต่างไปตามยุคสมัย สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝากผลงานชั้นเลิศของตนไว้เคียงคู่และปกปักษ์รักษาคำสอนของพระบรมครู

คลิกอ่าน

แท๊ก

กษัตริย์ การตกแต่ง การถวาย การสร้างพระไตรปิฎก การอนุรักษ์ เก็บรักษา คติทางพระพุทธศาสนา ความศรัทธา คัมภีร์โบราณคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานประณีตศิลป์ งานศิลป์ จาร จารึก จิตรกรรม ฉบับทองชุบ ฉบับทองใหญ่ ชาด ชาดก ตกแต่ง ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม ตู้ลายทอง ตู้ลายรดน้ำ ถวาย ที่เก็บใบลาน ธนบุรี ธรรมเนียม บริจาค บุญ ใบลาน ประดับตกแต่ง ประติมากรรม ประเทศไทย ประเพณี ประวัติการสร้างหีบ ประวัติศาสตร์ ผลบุญ ผู้ถวาย ผู้สร้าง พระเจ้าแผ่นดิน พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับหลวง พระไตรปิฎกใบลาน พระธรรมวินัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศตวรรษ พุทธศาสนิกชน พุทธศิลป์ ภัยของพระพุทธศาสนา ภาษาเขมร มรดก มรดกธรรม รัก รักทึบ รักษา รัชกาล รัชสมัย รัตนโกสินทร์ ลงรักปิดทอง ลวดลาย ลวดลายพุทธศิลป์ ลายรดน้ำ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา วรรณคดี วัฒนธรรมวัตถุประสงค์การสร้างหีบ วิถีชีวิต ศาสนวัตถุ ศาสนูปถัมภก ศิลปะ สถาปัตยกรรม สมเด็จพระนารายณ์ สมบัติพระศาสนา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ สมัยอยุธยา