ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ

กลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน (MPSC)


ที่อยู่

75-76 หมู่ 1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250


เบอร์โทรศัพท์

โทร 02-8377600 ต่อ 13670