กิจของเรา... ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
แต่เพื่อให้เป็นความดี...แก่ผู้ที่จะมาในภายหลัง

บทความวิชาการ/งานวิจัย

ธารความรู้

เล่าเรื่องลาน
เล่าเรื่องลาน

การสำรวจและอนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ที่พระมหากษัตริย์และพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาสร้างถวายไว้เป็นมรดกธรรมในพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ

จารธรรมวินัย
จารธรรมวินัย

การสร้างคัมภีร์ใบลานจากใบไม้ธรรมดาให้กลายเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่า ที่จดจารพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่รวมเข้ากันเป็นมัดคัมภีร์

อ่านต่อ

หอพระไตรปิฎก
หอพระไตรปิฎก

ธรรมเจดีย์ ที่ประดิษฐานคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ถูกบรรจงสร้างด้วยศิลปะอันประณีตงดงามเพื่อรองรับธรรมรัตนะอันพิสุทธิ์

อ่านต่อ

อุปถัมภกพระศาสน์
อุปถัมภกพระศาสน์

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนานับแต่ สมัยสุโขทัยจวบจนบูรพกษัตริย์ ๙ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ล้วนทรงดำรงฐานะองค์ศาสนูปถัมภกยอยกพระศาสนา

อ่านต่อ

เถรวาทจารีต
เถรวาทจารีต

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่บันทึกไว้ในวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งตำนานสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่ยืนยงเป็นหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศศรีลังกาและเมียนมา

อ่านต่อ

ประณีตศาสน์ศิลป์
ประณีตศาสน์ศิลป์

ความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานเข้ากับ การสรรสร้างสื่อเพื่อบันทึกเรื่องราวคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนถึงความเคารพบูชา และศรัทธาปสาทของผู้น้อมถวาย

อ่านต่อ

สื่อ VDO

ตอนล่าสุด
ตามรอยคัมภีร์โบราณ EP.5 : เตรียมแผ่นลานจารพระธรรม (1)

การสร้างคัมภีร์ใบลานที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน แม้บางรายละเอียดปลีกย่อยอาจถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งแนวทางการสร้างสรรค์คัมภีร์ ตามแบบโบราณที่มีมายาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี

Tracing the Precious Manuscripts | EP.4 Palm-leaf Cutter Man [English Subtitles]

Palm-leaf Cutter Man: The Starting Point of Manuscript Creation in Lanna Palm leaves are sacred even when they are still on the tress because they are to be used for the creation of Tipitaka. Before climbing, a cutter man must perform ritual asking for permission to show respect to Dhamma, which is teachings of the Lord Buddha, and for him to be blessed for a safely climbing.

แวดวงคนลาน EP.1 : เส้นทางการรักษาพระไตรปิฎก

'รักษาพระไตรปิฎก เท่ากับรักษาเส้นทางพระนิพพาน' จากพระนิสิตสู่ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรต่างๆ

ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ : EP.1 คาถาหยุดใจ I สัมมา อะระหัง

คำว่า “สัมมา อะระหัง” ในรูปแบบอักษรขอมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์เขียนอย่างไร ขอเชิญมาศึกษาคาถาหยุดใจ ทำไมต้องสัมมาอะระหัง พร้อมฝึกเขียนอักษรขอมคำนี้ไปด้วยกันในคลิปนี้

ล่องลานธรรม : EP.1 ๑ อักขระ ดั่ง ๑ องค์พระปฏิมา

อานิสงส์การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก ปรากฏในหนังสือเรื่องศาสนวงศ์หรือประวัติศาสนา แต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระภิกษุชาวพม่า นามว่า พระปัญญาสามี เมื่อ จ.ศ. ๑๒๒๓ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “อักษรตัวหนึ่ง เท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เพราะฉะนั้น คนที่เป็นบัณทิต ควรเขียน (พิมพ์) ไตรปิฎกเถิด”

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.4 คนขึ้นลาน จุดเริ่มต้นคัมภีร์ ณ ล้านนา

"คนขึ้นลาน" ใบลานเป็นของสูง ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ใบยังอยู่บนต้น เพราะใบลานนี้จะนำไปสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก ก่อนปีนจึงบอกกล่าวขออนุญาต เป็นการแสดงความเคารพต่อพระธรรม และเป็นสิริมงคลให้ตนปีนขึ้นไปตัดใบได้อย่างปลอดภัย

กิจกรรม

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 2

วันที่ 2020-11-08

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ
ฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ : พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน 4 สายอักษร จาก 4 ประเทศ

วันที่ 2020-11-07

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ
สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ : เทคโนโลยีกับใบลาน

วันที่ 2020-11-07

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ